Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, VZW

De Algemene Vergadering, bijeengekomen op 28 juni 2023, heeft beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De onderstaande versie vervangt de vorige en luidt als volgt:

Download de Statuten in PDF