Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel V – Reglement van inwendige orde (RIO)

Artikel 31: Opstelling en aanpassing

Het bestuursorgaan stelt een reglement van inwendige orde op en legt dit, voor eventuele aanpassing en goedkeuring, voor aan de algemene vergadering. De recentste goedgekeurde versie van dit reglement van inwendige orde is beschikbaar voor consultatie op de website en op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Het kan, op schriftelijke vraag aan het bestuursorgaan, toegestuurd worden of geraadpleegd worden op de website van de vereniging.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII