Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VIII – Afsluitende bepalingen

Artikel 35: Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Alles wat niet expliciet voorzien is in de onderhavige statuten wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, voor wat betreft het houden van de boekhouding, door het Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII