De activiteiten van de VZW

De vzw “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” is  op verschillende gebieden werkzaam: de creatie en uitvoering van werken van Belgische componisten, de (volledige of gedeeltelijke) organisatie van concerten in binnen- en buitenland, de productie van compact discs en de aanmoediging van talentvolle jonge Belgische musici.

De Vereniging organiseert jaarlijks een groot gala concert in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, ten voordele de Koning Boudewijn Stichting of andere goede doelen die een beroep doen op haar medewerking. Talrijke personaliteiten uit de politieke wereld, het corps diplomatique en de verschillende overheden van de Staat wonen dit concert geregeld bij. Ook leden van de Koninklijke Familie hebben diverse concerten met hun aanwezigheid vereerd.

De Vereniging heeft diverse compact discs uitgebracht met werk van Belgische componisten waaronder Paul Gilson, Jean Absil, Victor Legley, Auguste De Boeck, Jean-Marie Simonis, Jean Louël, François Glorieux, Franz Constant, René Defossez, Jacqueline Fontyn, Gaston Brenta, Francis Bourguignon, Maurice Schoemaker, René Bernier, Marcel Poot, Théo Dejoncker, Jules Strens en Jan van Landeghem.

Zij heeft ook talrijke andere compact discs uitgebracht met werk van o.m. Johann Sebastian Bach, Pjotr Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Igor Stravinsky, Georges Gershwin, Hector Berlioz, Manuel de Falla, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauß, Ida Gotkovsky, Maurice Ravel, Ottorino Respighi, Serge Rachmaninov, Jan Van der Roost, Dmitri Shostakovitch, Saint-Saëns en vele anderen.

Deze opnames hebben het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen de mogelijkheid geboden om de grote omvang van haar repertoire en het talent van haar muzikanten bekend te maken.

De catalogus van de door de Vereniging uitgebrachte compact discs telt meer dan vijftig titels. De Vereniging hoopt deze catalogus in de volgende jaren nog sterk te verrijken met als doel de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen de mogelijkheid te bieden al haar mogelijkheden en potentieel tot uiting te brengen en, telkens wanneer mogelijk, de talentvolle Belgische componisten beter bekend te maken.

Zowel tijdens de concerten als tijdens de CD opnames stelt de Vereniging alles in het werk om de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen de mogelijkheid te bieden om met samen te werken met de beste solisten uit binnen- en buitenland. Wij citeren vermaarde solisten zoals Walter Boeykens, Evgeny Moguilevsky, Daniel Blumenthal, Jean-Claude Van den Eynden, Barbara Hendrickx, Isabelle Kabatu, Thomas Dieltjens, Jean Leclercq, Alexander Vaguener, Plamena Mangova, Jan Michiels, Jenny Spanoghe, Eliane Rodrigues, Lorenzo Gatto en Liebrecht Vanbeckevoort, naast gastdirigenten zoals Willy Claes, Roger Boutry, Jean Baily, Jan Van der Roost, Valery Khalilov en Johan de Meij en koren zoals het Koor van de Europese Gemeenschap, the Brussels Choral Society en het Arenberg koor.

Er kwam ook een vruchtbare samenwerking tot stand met Europalia wat in diverse concerten geconcretiseerd werd: Europalia Bulgarije in 2002, Europalia Italië in 2003, Europalia Rusland in 2005, Europalia Europa in 2007, Europalia China in 2009 en Europalia Brazilië in 2011.

Het galaconcert in 2006 was eveneens prestigieus daar het georganiseerd werd in samenwerking met de Koninklijke Muziekkapel Koningin Elisabeth en onder de leiding van gastdirigent Georges Octors. Zo speelden twee talentvolle solisten van deze instelling, Lorenzo Gatto en Plamena Mangova met een groot (harmonie)orkest voor zij Laureaten van de vermaarde Koningin Elisabeth wedstrijd werden.

Dank zij onze samenwerking met de (Franstalige) “Académie Royale de Belgique” – sectie Schone Kunsten,  werd de prijs van deze “Académie” aan de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uitgereikt. En werden diverse concerten georganiseerd, waaronder ons galaconcert in 2010.

Sinds 1994 verspreidt de vzw haar driemaandelijks tijdschrift “Concerto” voor haar leden, de muzikanten van de muziekkapel en personen uit de culturele wereld. Met trots bracht zij in 2003 het standaardwerk van Francis Pieters: “De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen – Honderd jaar geluidsdragers” uit.

  • In 2007 werd een herdenkingspenning uitgebracht t.g.v. de 175ste verjaardag van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen;
  • Een galaconcert in samenwerking met het harmonieorkest van de Garde Républicaine van Parijs in 1995;
  • Een compositiewedstrijd;
  • Diverse compositieopdrachten aan Belgische en buitenlandse componisten;
  • De overhandiging aan H.M. Koningin Fabiola, ten voordele van het Koning Boudewijn Fonds, van een keramiek kunstwerk van wijlen Max van der Linden dat verwijst naar de talrijke banden van het 1ste Regiment Gidsen en de Muziekkapel met de Koninklijke familie.

175ste verjaardag