[Boek]

Second To None
The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides
The Story of a Legendary Wind band

(Francis Pieters)

Second To None - The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides - The Story of a Legendary Wind band - Francis Pieters

Second to none is een uitgebreid, rijkelijk geïllustreerd boek van 616 pagina’s, in het Engels geschreven door Francis Pieters (1947), internationaal erkend blaasmuziekhistoricus, auteur van nog veertien boeken en meer dan duizend gespecialiseerde artikelen over blaasmuziek en talloze recensies en CD booklets. Hij was werkzaam voor de radio in België en Nederland, gaf tientallen lezingen en masterclasses in talloze landen. In 1989 was hij stichtend lid van de Vereniging van de Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Eigenlijk is dit boek een volledig herziene en vervolledigde versie van het in 2018 verschenen boek The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides – A legendary wind band. De auteur ontdekte niet alleen tal van aanvullende wetenswaardigheden, historische gegevens en ongekende foto’s, maar vulde tevens de rijke geschiedenis van dit uitzonderlijk militair orkest tot op heden aan.

Naast de grondige historische voorstelling van alle facetten van dit unieke militaire orkest en zijn vooraanstaande dirigenten en merkwaardige solisten sinds 1832 schenkt de auteur ook veel aandacht aan het enerzijds specifieke en anderzijds veelomvattend repertoire. Door zijn voorbeeldfunctie heeft deze internationaal befaamde militaire kapel het blaasmuziekgebeuren in België bijna reeds tweehonderd jaar grondig beïnvloed. Door de geschiedenis heen werd de voortreffelijke kwaliteit van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen geprezen door tal van grote componisten, gaande van Hector Berlioz tot Igor Stravinsky evenals talrijke hedendaagse componisten uit binnen- en buitenland
Je vindt in dit boek de oorsprong en verantwoording van de ongeëvenaarde wereldwijde reputatie van “De Gidsen”, ook bevestigd door de unieke en verbazend rijke discografie.

Het boek in A4 formaat met harde kartonnen kaft is ingenaaid en telt 616 bladzijden.

Deze luxe-uitgave is door de VZW De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uitgegeven. De verkoopprijs bedraagt 62 € plus verpakkingskosten (2 €).

> Dit boek bestellen

Met de sponsoring van


[Boek]

The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides
A legendary wind band

(Francis Pieters)

The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides - A legendary wind band - Francis Pieters

The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides – A legendary wind band is een in het ENGELS geschreven veelomvattend boek van 532 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd met 404 foto’s en 272 afbeeldingen van geluidsdragers, geschreven door Francis Pieters, een internationaal erkende blaasmuziek historicus.

Het boek schetst niet alleen de volledige geschiedenis van het oudste beroepsorkest van België maar ook de impact van dit militair harmonieorkest op de muzikale geschiedenis van België. Zo blijkt de rol van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen al heel lang van vitaal belang bij het aansporen van talrijke Belgische componisten om originele muziek voor harmonieorkest te schrijven. Hieruit volgt een belangrijke voorbeeldfunctie voor de talloze amateur blaasorkesten in België en omringende landen en wordt een waardevolle brug tussen Defensie en de burgerbevolking geslagen. Bovendien heeft de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen altijd een leuke loopbaan aan talloze heel getalenteerde muzikanten geboden.

Meer dan 185 jaar militaire muziekgeschiedenis van uitzonderlijk niveau. Dit omschrijft zowat de inhoud van dit boek dat de geschiedenis van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen sinds haar ontstaan in 1832 onder Leopold I tot op heden weergeeft.

In de loop van zijn lange geschiedenis is de buitengewone kwaliteit van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen door talrijke grote componisten, gaande van Hector Berlioz via Igor Strawinsky tot Karel Husa, geprezen geworden. Het orkest wordt nog steeds tot de allerbeste harmonieorkesten ter wereld beschouwd.

In dit standaardwerk zijn er ook hoofdstukken gewijd aan de opeenvolgende kapelmeesters en onderkapelmeesters, aan de geschiedenis van het Trompetterkorps, aan de talrijke bekende gastsolisten, aan de vele uitmuntende solisten van het orkest, aan de diverse ensembles binnen de muziekkapel, aan de geschiedenis van het uitgebreide waardevolle repertoire en tenslotte aan de unieke discografie.

De auteur heeft alle facetten van het orkest sinds 1832 grondig bestudeerd en wil met dit boek dit waardevol element van het Belgisch cultureel patrimonium op internationaal niveau bekend maken aan allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de Belgische muziek en de blaasmuziek in het bijzonder. Vandaar de keuze voor de Engelse taal.

Francis Pieters publiceerde met dit werk zijn tiende boek over blaasmuziek en is bekend in de blaas-muziekwereld omwille van zijn honderden artikels, zijn bijdragen tot diverse encyclopedieën en radio-programma’s, de redactie van tientallen CD booklets en talloze lezingen in binnen- en buitenland.

Deze luxe-uitgave is door de VZW De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uitgegeven. De verkoopprijs bedraagt 35 € plus verpakkingskosten (2 €).

> Dit boek bestellen

Met de sponsoring van


[Boek]

The history of the Wind Band in Belgium

Part I – Up to 1900

(Francis Pieters)

The history of the Wind Band in Belgium

Voorwoord

Francis Pieters al geruime tijd kennende, was ik vereerd toen hij me vroeg een voorwoord bij dit boek te schrijven. Vanwege zijn interesse en passie voor het harmonieorkest en zijn muziek, sinds zijn jeugd, zou ik kunnen zeggen dat hij door de jaren heen de best gedocumenteerde persoon is geworden met een enorme kennis van alle aspecten van het harmonieorkest.

Dankzij zijn ‘non-stop’ interesse voor en zijn internationaal onderzoek sinds jaren naar alles wat met het blaasorkest te maken, heeft hij een enorme discotheek en bibliotheek die nog steeds aangroeien. Door de manier waarop hij iedereen van ons met zijn boeken en artikelen over geschiedenis, biografieën, orkesten, opnames, repertoire, componisten en hun leven en composities informeert, zou ik kunnen zeggen dat hij een levende encyclopedie van het harmonieorkest is. Dit boek is opnieuw, zoals al zijn reeds geschreven werken, het bewijs van zijn grondig en gedetailleerd onderzoek en enorme kennis. Voor de lezer van dit boek ben ik er zeker van dat het veel nieuwe onbekende elementen in de geschiedenis van het harmonieorkest zal onthullen. Geniet van de lectuur laat je ‘triggeren door Francis’ passie voor de wind.

Yves Segers
Chef-dirigent van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen

A4-formaat – 501 pagina’s

> Download dit boek in PDF


[Artikel]

Muziekkapel van het 2de regiment Gidsen (1875-1913)

(Francis Pieters)

The Belgian Grenadiers Band

> Download dit artikel in PDF

A4-formaat – 14 pagina’s


[Boek]

The Belgian Grenadiers Band

(Francis Pieters)

The Belgian Grenadiers Band

De Muziekkapel van de Grenadiers (1838-1989) was niet alleen de laatste infanteriekapel maar ook een militaire kapel met een prestigieuze geschiedenis. Vier kapelmeesters van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (René De Ceuninck, Simon Poulain, Yvon Ducène en Norbert Nozy) stonden ook aan het hoofd van deze kapel.

> Download dit boek in PDF

A4-formaat – 105 pagina’s


[Boek]

De Geboorte van de Militaire Muziek in het Koninkrijk der Nederlanden

(Francis Pieters)

De Geboorte van de Militaire Muziek in het Koninkrijk der Nederlanden

Focus op de Zuidelijke Provincies (het latere België)

Tekst van de masterclass gegeven tijdens de Nacht van de Militaire Muziek in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg op 16 maart 2019

A4-formaat – 46 pagina’s

> Download dit boek in PDF


[Boek]

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
Honderd jaar geluidsdragers

(Francis Pieters)

Inhoud:
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen: Honderd jaar geluidsdragers - Francis Pieters

 1. Historiek van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
 2. De Kapelmeesters
 3. De Onderkapelmeesters
 4. Het Trompetterkorps
 5. Het Symfonisch Orkest, Het Kamermuziekensemble en het Jazzensemble
 6. Solisten, Gastsolisten en Dirigenten
 7. Het Repertoire
 8. De Uniformen
 9. De VZW “Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”
 10. Korte Geschiedenis van de Grammofoonplaat
 11. De Discografie
 12. Radio-opnames en concerten

A4-formaat – 300 pagina’s – 180 foto’s

> Dit boek bestellen