De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel I: Benaming – Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”, VZW.

In haar relaties met derden mag zij ook de vertaling “Les Amis de la Musique Royale des Guides” en de afkortingen “VKMG” of “AMRG” gebruiken.

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Elsene, Notarisstraat 9, in het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII