Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Titel I – Doel van de Vereniging

Om het doel van de Vereniging te verwezenlijken, nl. de promotie van de artistieke uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (KMG) en van haar morele en materiële belangen, mag de VZW de volgende acties ondernemen:

a. Een grotere bekendheid van de KMG nastreven

 1. via de media (nationale en internationale pers, gespecialiseerde muziektijdschriften, radio, televisie, Internet, enz.).
 2. door contacten te leggen met invloedrijke personen uit artistieke en culturele milieus of uit de politieke en diplomatieke wereld, alsook met burgerlijke en militaire gezagdragers.
 3. door het benaderen van personen of firma’s die bepaalde projecten van de Vereniging zouden kunnen helpen realiseren of financieel steunen.
 4. door het contacteren van openbare of privé instellingen die de bevordering van de muzikale cultuur tot doel hebben.
 5. door het uitgeven van een informatietijdschrift.
 6. door het uitgeven van boeken, in meerdere talen, om de KMG een grotere bekendheid te geven en haar hoge artistieke kwaliteiten alsook haar rol voor het promoten van werken van Belgische componisten onder de aandacht te brengen.
 7. door het beheren van een website en door het uitbrengen van reportages en informatie op de sociale netwerken.

b. De verdediging van de morele en materiële belangen van de KMG en de muzikanten

 1. door het huidig statuut van de muzikanten te verdedigen of de verbetering ervan na te streven telkens dit nodig is en zo de bijzondere positie van de KMG binnen de Krijgsmacht te promoten
 2. door het verwerven van de steun van voorname personen uit de artistieke en vooral uit de muzikale wereld.
 3. door tussenkomst bij de bevoegde overheden, indien nodig.

c. De organisatie of deelname aan de organisatie van concerten en muzikale wedstrijden

 1. De Vereniging mag contacten leggen in binnen- en buitenland met het oog op het organiseren of helpen organiseren van concerten of muziekwedstrijden.
 2. De Vereniging mag eveneens stappen zetten of als bemiddelaar optreden bij de organisatie van concertreizen in het buitenland.

d. Contacten leggen met platenmaatschappijen

Om werken die door de KMG uitgevoerd worden te laten opnemen, mag de Vereniging akkoorden afsluiten met platenfirma’s en productiehuizen van andere elektronische dragers. Zij moet zich ervan vergewissen dat deze CD’s, DVD’s, … een degelijke promotie en een zo ruim mogelijke verspreiding krijgen. Hiervoor mag zij een beroep doen op sponsors en gebruikmaken van publiciteit.


RIOTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VI