23 maart 2015

Overhandiging van een cheque aan de Vereniging van de Leopoldsorde, vzw

Het galaconcert georganiseerd door de Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen op 28 november 2014, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola, heeft een winst opgebracht. Tijdens dit concert waren alle werken door gedecoreerden met de Leopoldsorde gecomponeerd.

Onze vereniging is blij een cheque van 3.000 € aan de Vereniging van de Leopoldsorde, vertegenwoordigd door haar voorzitter Ere advocaat generaal bij het Hof van Cassatie Xavier DE RIEMAECKER, te kunnen overhandigen ter ondersteuning van haar weldadigheidswerken.