3 december 2019

Galaconcert met het Koor van de Europese Unie en soliste Pauline van der Rest.

Fotos: Pol Rondeux (PR) en Marcel Vanhulst (MVH)