De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VIII: Ontbinding en vereffening

Artikel 24

In geval van vrijwillige ontbinding, zal de uitvoeringsprocedure hiervan conform gebeuren met de regelgeving van een wijziging van statuten voor de VZW (zie Art 21 hierboven).

Artikel 24-1 :  In geval van een vrijwillige ontbinding zullen, na vereffening der schulden, de activa overgemaakt worden aan een vereniging of een stichting die een gelijkaardig doel heeft als dat van de ontbonden vereniging.

Artikel 25 : Verwijzing naar de wet van 27 juni 1921

Alles wat niet expliciet voorzien is in de statuten wordt geregeld volgens de schikkingen hernomen in de wet van 27 juni 1921 over de VZW.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII