De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel II: Doel

Artikel 3

Artikel 3-1 : De vereniging heeft tot doel de culturele uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en haar morele en materiële belangen te promoten. De vereniging mag bovendien alle activiteiten ondernemen die kunnen bedragen tot het bereiken van dit doel. In deze zin mag zij ook, zij het op bijkomstige wijze, handelspraktijken uitoefenen, op voorwaarde dat de winsten uitsluitend aangewend worden tot de realisatie van de doelstellingen waarvoor de vereniging gesticht wordt.

Artikel 3-2 :  De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen nodig voor het verwezenlijken van haar doelstellingen verwerven en bezitten.

Artikel 3-3 : De vereniging mag, mits de door de wet gestelde vereisten, alle schenkingen onder levenden of bij testament aanvaarden en alle verrichtingen doen die op haar doelstellingen betrekking hebben.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII