Samenstelling van de Raad van Bestuur
(mandaat van 4 jaar) en van het Bureau*

Einde Mandaat Naam, functie Bureau
2026 De Heer Jef Van den put, Generaal b.d., Ere-Hoofd van het Mil Huis van Zijne Majesteit de Koning, Voorzitter *
2024 De Heer Henri GERARD, Luitenant-Kolonel b.d., Afgevaardigd Bestuurder *
2025 De Heer Jean-Yves STOCQ, Ere (Res)-Luitenant-Kolonel, Secretaris *
2024 De Heer Tom GOYVAERTS, Majoor b.d., Gewezen Korpscommandant van de Koninklijke Muziekkapellen van Defensie, Schatbewaarder *
2024 De Heer Francis PIETERS, Professor b.d., Muzikaal raadgever en archivaris *
2024 Mevrouw Geneviève LECHIEN, Administratieve Secretaresse en tijdschrift Concerto *
2023 De Heer Eddy De BOCK, Kolonel SBH b.d.
2024 De Heer Bruno NEVE de MEVERGNIES, Ere-Ambassadeur, Ere (Res)-Luitenant-Kolonel
2024 De Heer Jean BOTERMANS, Notaris *
2024 Mevrouw Monique DRIESMANS, Ere-Ceremoniemeester van Protocol BZ *
2024 De Heer Leo D’aes, Ere-Ambassadeur *
2024 Baron Damien de RADIGUES, Ere (Res)-Commandant *
2024 De Heer Kevin WOOLMORE *
2025 Baron Christian Houtart, Ere (Res)-Luitenant-Kolonel
Lid door de functie
De Heer Yves SEGERS, Kapitein-Kommandant Kapelmeester
Militair Adres:
Kwartier Cdt de Hemptine, Hertogstraat, 184 te 3001 Heverlee
*