Samenstelling van de Raad van Bestuur
(mandaat van 4 jaar) en van het Bureau*

Einde Mandaat Naam, functie Bureau
2022 De Heer Jef Van den put, Generaal b.d., Ere-Hoofd van het Mil Huis van Zijne Majesteit de Koning, Voorzitter
2021 Baron Patrick NOTHOMB, Ere-ambassadeur, Voorzitter
2020 De Heer Henri GERARD, Luitenant-Kolonel b.d., Afgevaardigde bestuurder, persrelaties, beheerder van de listing… *
2021 De Heer Jean-Yves STOCQ, Ere Res Luitenant-Kolonel, Secretaris *
2020 Baron Damien de RADIGUES, Ere-Commandant, Schatbewaarder *
2020 De Heer Paul RICAILLE, Kolonel b.d., Uitgever Concerto en hulp bij het organiseren van Concerten *
2021 Baron Christian HOUTART, Ere Luitenant-Kolonel, Relations externes (Europalia…) *
2022 Baron Jean-Pierre de JAMBLINNE de MEUX, Ere-Commandant, Erfgoed *
2020 De Heer Francis PIETERS, Professor b.d., Muzikaal raadgever en archivaris *
2019 De Heer Eddy De BOCK, Kolonel SBH b.d.
2021 De Heer Bruno NEVE de MEVERGNIES, Ere Res Luitenant-Kolonel, Ere-Ambassadeur
2020 Mevrouw Geneviève LECHIEN, Administratieve Secretaresse *
Lid door de functie
De Heer Yves SEGERS, Kapitein-Kommandant Kapelmeester
Militair Adres:
Kwartier Cdt de Hemptine, Hertogstraat, 184 te 3001 Heverlee
*