Samenstelling van de Raad van Bestuur
(mandaat van 4 jaar) en van het Bureau*

Einde Mandaat Naam, functie Bureau
2022 De Heer Jef Van den put, Generaal b.d., Ere-Hoofd van het Mil Huis van Zijne Majesteit de Koning, Voorzitter *
2024 De Heer Henri GERARD, Luitenant-Kolonel b.d., Afgevaardigd Bestuurder *
2021 De Heer Jean-Yves STOCQ, Ere (Res)-Luitenant-Kolonel, Secretaris *
2024 Baron Damien de RADIGUES, Ere (Res)-Commandant, Schatbewaarder *
2024 De Heer Francis PIETERS, Professor b.d., Muzikaal raadgever en archivaris *
2024 Mevrouw Geneviève LECHIEN, Administratieve Secretaresse en tijdschrift Concerto *
2023 De Heer Eddy De BOCK, Kolonel SBH b.d.
2021 De Heer Bruno NEVE de MEVERGNIES, Ere-Ambassadeur, Ere (Res)-Luitenant-Kolonel
2024 De Heer Jean BOTERMANS, Notaris
2024 Mevrouw Monique DRIESMANS, Ere-Ceremoniemeester van Protocol BZ
2024 De Heer Leo D’aes, Ere-Ambassadeur
2024 De Heer Tom GOYVAERTS, Majoor b.d., Oud Korpscommandant van de Koninklijke Muziekkapellen van Defensie
2024 De Heer Kevin WOOLMORE
Lid door de functie
De Heer Yves SEGERS, Kapitein-Kommandant Kapelmeester
Militair Adres:
Kwartier Cdt de Hemptine, Hertogstraat, 184 te 3001 Heverlee
*