Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel VII: Procesverbalen en verslagen

De secretaris is belast met het opstellen en bewaren van :

  • De procesverbalen, voorzien door de Statuten, van de Algemene Vergaderingen.
  • De verslagen van de vergaderingen van de Raad van Beheer en van het Dagelijks Bestuur.

 Hij zorgt voor de verspreiding van alle nodige informatie aan de leden, indien de Raad van Beheer of het Dagelijks Bestuur hem hiertoe de opdracht geven.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII