Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel VI: Het Dagelijks Bestuur

a.  Samenstelling

    • De Voorzitter van de Vereniging
    • De Afgevaardigde Bestuurder, die de Voorzitter vertegenwoordigt en hem bij diens afwezigheid vervangt ; hij leidt de werking van het Dagelijks Bestuur.
    • De Secretaris.
    • De Schatbewaarder.
    • De Bestuurders aangesteld door de Raad van Bestuur.

b.  De vergaderingen

Het Dagelijks Bestuur komt zo vaak samen als nodig, dit bij oproep, van de Voorzitter of van de Afgevaardigde Bestuurder. De uitnodiging wordt door de secretaris verstuurd en bevat de agenda.

c.  Opdracht

Het Dagelijks Bestuur staat in voor het permanent beheer van de Vereniging. Het is de stuwkracht van de Vereniging en ondernemend alle acties die nodig zijn om de doelstellingen van de Vereniging te bereiken binnen het kader van de algemene opties vooropgesteld door de Raad van Beheer en door de Algemene Vergadering.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII