Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel V: De “Steunende Leden”

De natuurlijke of rechtspersonen die een financiële bijdrage storten ter bevordering van de activiteiten van de Vereniging kunnen als steunend lid beschouwd worden.

Behalve de fiscale attesten die de V.Z.W. als erkende culturele instelling kan verschaffen, zullen de steunende leden alle publicaties van de Vereniging ontvangen en zullen zij met voorrang, tot de concerten van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uitgenodigd worden. Wanneer de bijdragen bedoeld zijn om een welbepaalde activiteit te steunen, kunnen de namen van de schenkers, bij beslissing van het Dagelijks Bestuur, vermeld worden op de documenten die bij deze specifieke gelegenheid gepubliceerd worden.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII