Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel II:  Het Patrimonium van de Vereniging

a.  Inventarisatie

De Raad van Bestuur belast een Bestuurder om, in samenwerking met de Kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, een inventaris op te maken van de goederen die door de Muziekkapel aan de Vereniging overhandigd worden.

b.  Overname

Na aanvaarding door de Raad van Bestuur behoren deze goederen tot het Patrimonium van de Vereniging.

c.  Lening

De goederen van de Vereniging kunnen geleend worden aan de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, die belast wordt om ze als een goede huisvader te beheren.

d.  Beheer

De Bestuurder die aangesteld is om de inventaris te maken is eveneens belast met het beheer van het Patrimonium volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur en in overleg met de kapelmeester.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII