Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel I: Doel van de Vereniging

Teneinde het doel van de Vereniging te bereiken, nI. de promotie van de culturele uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en haar morele en materiële belangen, mag de V.Z.W. de volgende activiteiten ondernemen :

a.  Een grotere bekendheid aan de Muziekkapel geven

  1. Via de media (nationale en internationale pers, gespecialiseerde muziektijdschriften, radio‑omroepen, televisiezenders, Internet enz.)
  2. Door contacten te leggen met invloedrijke personaliteiten uit de artistieke en culturele middens en uit de politieke en diplomatieke wereld, en met burgerlijke en militaire autoriteiten.
  3. Door het benaderen van personen of firma’s die bepaald projecten van de Verenigingen zouden kunnen vergemakkelijken of financieel steunen.
  4. Door het contacteren van publieke of privé instellingen die de bevordering van de muzikale cultuur tot doel hebben.
  5. Door het uitgeven van een folder in diverse talen bedoeld om de Muziekkapel voor te stellen en daarbij de klemtoon te leggen op haar artistieke kwaliteiten en haar belangrijke rol bij het propageren van Belgische composities.

b.  De verdediging van de morele en materiële belangen van de Muziekkapel en de muzikanten

  1. Door de verdediging van het huidige statuut van de muzikanten en het bewerkstelligen van een verbetering van dit statuut telkens dit nodig mag blijken om de bijzondere positie van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen binnen de Krijgsmacht te handhaven.
  2. Door het verwerven van de steun van belangrijke personaliteiten uit de artistieke en vooral uit de muzikale wereld.
  3. Door tussenkomst bij de bevoegde autoriteiten, indien nodig.

c.  De organisatie of deelname aan de organisatie van concerten en muzikale wedstrijden

  1. Met het oog op de organisatie van of deelname aan de organisatie van concerten of muzikale wedstrijden, mag de Vereniging contacten leggen zowel in België als in het buitenland.
  2. De Vereniging mag eveneens stappen ondernemen of als bemiddelaar optreden bij de organisatie van concertreizen naar het buitenland.

d. Contacten leggen met platenmaatschappijen

Teneinde door de Muziekkapel gespeelde werken te laten opnemen op compact disk, mag de Vereniging akkoorden afsluiten met platenfirma’s. Zij moet zich ervan vergewissen dat deze Cd’s een goede Promotie en een zo ruim mogelijke verspreiding kennen. Voor dit doel ma zij een beroep doen op sponsors en gebruik maken van publiciteit.


HRTITEl ITITEl IITITEl IIITITEl IVTITEl VTITEl VITITEl VII